Ordlista för din reflektion!

Du kan använda dig av dessa ord i ditt resonemang,

troligen

utan tvivel

kanske

förmodligen

säkert

med ganska stor sannolikhet

möjligen

antagligen

alla gånger

sannolikt

tendens

tendensiös

objektiv

perspektiv

syfte

primär

vinklad

äkta

tolkning

trovärdighet

primär

sekundär