Skriva källförteckning!

Källförteckning
I en källförteckning ska alla de källor eleven använt radas upp i bokstavsordning. Beroende på vad det är för slags källa ser hänvisningen olika ut.

Vid tryckta källor (böcker)
Efternamn, förnamn (tryckår), titel i kursiv stil. Förlag, Förlagsort.
Ex. Andersson, Anders (2007), Ordens ursprung. Natur och Kultur, Stockholm.

Elektroniska källor
Hela hemsidan – adressen och när informationen hämtades (datum).
Ex. www.wxpressen.se/debatt, 2015-01-21

Muntliga källor
Skrivs som kriftliga källor.
Förnamn efternamn på personen som uttalat sig (år). Typ av källa t.ex. intervju, tv-program etc.datum.
Ex 1. Malin Sundström (2017). Samtal i klassrummet, 15 februari 2017
Ex 2. Anders Andersson(2015). Youtubeintervju, 10 november 2015