Border Collie

Jag och min familj har länge letat efter den rätta hunden. Vi vill tillsammans hitta en hund som uppfyller våra egna och gemensamma krav på en hund. De egenskaper vi söker är en skötsam hund som också kan vara aktiv i vardagen. Vi är väldigt exalterade av oss och vill därför med hjälp utav olika hemsidor på internet hitta vårt nya husdjur snabbt.
Jag läste ett av Svenska Kennelklubbens inlägg där det stod att rasen Border Collie har sedan hundra år tillbaka om inte mer befunnit sig vid gränserna mellan England och Skottland, där den även har varit en så kallad arbetshund (https://www.skk.se/sv/hundraser/border-collie/, 2017-01-13). Och enligt mina egna erfarenheter vet jag att hunden är en av världens mest använda vallhundar eftersom att man ofta kan se den ute. Att vara en vallhund betyder att den låter djur beta under uppsikt i icke inhägnade områden under en bestämd tid. Eftersom att hunden tidigare har tagit ansvar som både arbetshund och vallhund borde den alltså vara väldigt ordningsam och bra på att följa order, vilket skulle passa mig och min familj som inte alltid har tid och ork för lek och bus. Jag läste även på hemsidan “Hundar Tips” att Border Collien ska vara en mycket uppmärksam och samarbetsvillig hund som behöver en uppgift i sitt liv samtidigt som dess arbetsvilja är hög, (http://hundar.tips/hundraser/border-collie/, 2017-01-22). En hund som gillar att hjälpa till, speciellt hemma hos oss är något vi skulle kunna ta användning av då organisation inte är vår starka sida. En ordningssam hund som gör allt för sin familj och sitt hem, kan det bli bättre?
Border Collies är även mycket kompetent hundar som har många talangfulla sidor, bland annat har den visat sig vara årets agilityhund år 2015 i storlek large, enligt Svenska Agilityklubben (http://agilityklubben.se/arets-agilityhund/, 2017-01-01). Jag och min familj har alltid gillat gemensamma sporter där alla kan vara med och hjälpa till och delta. Agility är en populär hundsport där hund och förare tillsammans ska klara en hinderbana på kortast möjliga tid. Innan tävlingar skulle vi gemensamt kunna träna upp vår Border Collie och samtidigt tillbringa tid med varandra. På plats lär man också känna fler folk i varierande åldrar med samma intresse. Det ger oss alla en chans att skapa ett större socialt nätverk med mycket kommunikation.
Men något jag tänkt på är all den tiden som man ska lägga ner på en hund. För vår familj är tid något som hundens skötsel måste kunna anpassas till. Pälsvården och utseendet ska var något som inte tar alltför lång tid då vi vissa dagar har ganska strukturerade scheman som inte alltid kan avbokas. När jag var inne och kollade på hundens utseende och pälsvård hade Svenska Kennelklubben tydligt nämnt att pälsen är lättskött och hunden behöver endast badas vid behov, vilket lättnad! (https://www.skk.se/sv/hundraser/border-collie/, 2017-01-04). Med lättskött pälsvård ger de även oss en fördel om vi till exempel vill delta i en agilitytävling där hundarna oftast ska vara lite prydliga. Vi kan då satsa mer på hundens uppträdande än själva utseendet och har därmed en större chans att ta hem vinsten. En annan fördel med Border collies är deras storlek. Wikipedia skriver att mankhöjden på hunden är ca 53 cm och att den har till mesta dels har långa ben, vilket betyder att dess spänst också skulle vara till stor hjälp på tävlingar, (https://sv.wikipedia.org/wiki/Vallhund, 2017-01-04).
Jag tycker även att det är kul och härligt att vara ute i skogen och springa bland träd och grenar. Eftersom att jag redan vet att hunden aktivt är med och deltar i agilitytävlingar vet jag att denna hund också klarar av andra fritidsaktiviteter. Därför är det också bra om Border Collien kan följa med mig ut och springa och därmed genom dess spänst undvika att behöva gå runt ett fallet träd och hoppa över trädet istället till exempel, för att inte förlora tid. I helhet är även vår familj väldigt rörliga av oss. Vi behöver alltså en hund som gillar att springa. Border collies är arbetshundar, alltså uppmärksamma, snabba och livliga och anses därför klara av mycket krävande aktiviteter. Eftersom att vi alltid har varit och kommer fortsätta vara väldigt aktiva vill vi ha en hund som klarar av tempot lika länge. En Border Collie är jämförelsevis en frisk och energisk hund. De sjukdomar och defekter som kan förekomma är höftledsdysplasi (HD), CEA (ögonsjukdom), diabetes hos medelålders eller äldre tikar, osteochondros (bogskador) samt epilepsi (https://www.skk.se/sv/hundraser/border-collie/, 2017-01-03).

Källförteckning:
https://www.skk.se/sv/hundraser/border-collie/, 2017-01-03
http://agilityklubben.se/arets-agilityhund/, 2017-01-01
http://hundar.tips/hundraser/border-collie/, 2017-01-22
https://sv.wikipedia.org/wiki/Vallhund, 2017-01-04

Svenska KennelKlubben (2017-01-23)
Svenska KennelKlubben är en pålitlig hemsida och källa. Med dess kontaktinformation som tydligt står utskriven på hemsidan såsom; e-post och telefonnummer samt adress och till och med telefonväxel och ett frågeforum. När hemsidan visar upp olika sätt att kontakta dem på förstår man att det är en sida som är professionellt gjord och vill vårt bästa. Med “vårt bästa” menar jag då att hemsidan ger läsaren en chans att kunna kontakta utgivaren för att kunna ge feedback, ställa frågor och få tillbaka svar på ett snabbt och smidigt vis. Telefonväxel är en anordning för att sammankoppla och upprätta samtal mellan två eller flera telefonapparater, alltså har organisationen en reception och/eller ett kontor där författarna utför sitt arbete. Att en organisation har ett kontor tyder bara på att den organisationen har kommit längre i deras utveckling, antagligen på grund av att även andra kan rekommendera sidan. En annan sak som gör att ett företag eller e n organisation utvecklas är på grund av reklam. Reklambyråer lägger endast in deras reklam på hemsidor med ett gott rykte så deras egna produkt kan säljas via en bra tjänst och få ett bättre rykte. Pengar är också något reklambyråer är ute efter, därför sätts reklam in på hemsidor som har många följare. Den ansvarige utgivarens kontaktuppgifter (Ulf Uddman samt e-post) är också något som är enkelt att hitta, vilket betyder att han själv kan ansvar och ta på sig allt som presenteras på sidan. Att visa upp sig på internet tyder på uppriktighet och det ger mig och andra läsare en trygg känsla. Klubben är även medlem i FCI (Fédération Cynologique Internationale) vilket är en internationell kennelklubb med medlemmar anslutna från andra delar av världen, (https://www.skk.se/sv/om-skk/det-har-ar-skk/skks-organisation/fci-utlandska-klubbar/, 2017-01-30). Det betyder att Svenska Kennelklubben har blivit godkända som hemsida för hundar genom att följa en viss policy. Eftersom att vem som helst inte kan gå med i den gruppen betyder det att denna hemsida har gjort en bra insats med information och fakta godkänd av en internationell kommitteé som består utav personer utbildade inom ämnet. När det är utbildade människor som sköter kommitteén ger det mig en tryggare känsla av att använda deras godkända fakta. Svenska Kennelklubben är även hundägarnas riksorganisation som utbildar, informerar och väcker debatt kring hundar. Syftet med hemsidan är alltså att visa intresse för hundägare och hundälskare i Sverige, (https://www.skk.se/sv/medlem/, 2017-01-30). Den är alltså gjord för att presentera fakta och även för att underhålla intresserade. Vilket också visar på att utgivaren inte bara har sidan för att tjäna pengar utan för att de även väcker intresse hos honom också. När jag läste den presenterade texten visade den heller inga som helst meningar eller citat med en vinklad åsikt. Eftersom att det inte fanns några ställningstagande i källan så betyder det att inläggen var partiska och gav ut information utan egna åsikter eller erfarenheter. Jag kunde även känna igen informationen från andra hemsidor vilket betyder att informationen och faktan bör stämma då flera hemsidor pekar mot samma resultat. Presentationen och utseendet på hemsidan är även en styrka då den ser professionell ut. Den hänvisar till andra tjänster såsom “köpa hund” och “djur ID” vilket tyder på att andra företag vill ha koppling till organisationen. Det som gör hemsidan svag är dess frågeforum där icke anställda kan uttrycka vad dom tror är rätt. Folk som då inte har någon aning om vilken fakta som stämmer kan då ta fel. Det gör källan från andra håll blir vinklad. En annan negativ sak med hemsidan är att texternas datum inte står utskrivna. Det blir då svårt att förstå från vilket år eller vilken månad faktan är ifrån. Även fast hemsidan från andra håll är väldigt trovärdig så sänker detta hemsidan då man utan datum inte vet om det var nyligen eller längesen faktan hittades, då det kan ha kommit ny fakta om hundrasen med tiden. Jag valde att använda mig av denna källa då den till de större delarna visar på professionalitet. I och med att den både är ansluten till internationell grupp och är en framgångsrik och utvecklad organisation samtidigt som den uttrycker trovärdig fakta med partisk information som gör källan pålitlig.

Wikipedia (2017-01-23)
Wikipedia är en hemsida som inte bara har en utgivare av texten utan alla har rätt till att skriva in information i dokumentet, det är även en bidragande faktor till att vissa inlägg i texten kan ha varierande kvalité. Trots att wikipedia har anställda som skall hålla koll på vad som är rimlig och orimlig fakta så blir hemsidan en svag källa då en hemsida utan utgivare uppfattas som oseriös. Vem som är ansvarig för inläggen kan man se i historiken på dokumentet, men det är inte alltid utgivaren är “officiell”, författaren kan alltså vara anonym. Anonymitet låter människor rapportera om saker som pågår som de inte hade kunnat berätta om de inte var anonyma, vilket utgör en opålitlig känsla. Anonymiteten kan då användas för kriminella handlingar och fördomar som inte passar in på internet. Men denna historik visar också om informationen är aktuell och uppdaterad. Att datum och tid står skrivet på hemsidan blir en styrka då de visar upp när faktan är ifrån. Något som inte är en styrka på hemsidan är kontaktinformationen. Kontaktinformationen hittar man inte eftersom att avsändarens syfte med hemsidan är att samhället ska få publicera själva informationen. Det gör källan lite opålitlig även här eftersom att avsändaren inte kan stå för det som skrivs. Man kan därför säga att avsändaren har skapat en organisation som är till för privatpersoner, vilket gör privatpersonerna ansvariga. Därför vet man heller inte vad privatpersoners syfte med publiceringen är. Personen kan ha uttryckt egna åsikter/tankar vilket gör källan vinklad.
Webbsidan i sig ser heller inte speciellt bra ut. Utseendet blir lite plottrigt när det inte finns någon bestämd design. Typsnittet kan ibland variera då det är olika författare och texten blir ibland lite osammanhängande när det som sagt är olika utgivare. Den största delen av faktan kan dock likställas med andra källor vilket ger en trygghetskänsla att andra sidor faktiskt upprätthåller samma information. Ordvalet är utvecklat och man märker att det är någon som är kunnig eller tagit information från en annan kunnig (andrahandskälla) inom detta ämne.En sak som gör källan bra är att den hänvisar till andra källor, ex: Svenska Vallhundsklubben och Svenska Working Kelpie Klubben. När hemsidan hänvisar till andra sidor där en del fakta kommit ifrån visar det på uppriktighet och om källan visar sig vara en känd källa ger det mer tillit. Jag använde mig utav Wikipedia då man på enkelt vis kan hitta fakta om det mesta. Eftersom att antalet utgivare är så stor blir faktan bred och det blir därför mycket information att ta del av på en och samma sida. Webbsidans utseende är i vanligtvis inte något som betyder något då det är informationen och innehållet som är det viktiga. Men om man ska använda sig utav denna källa bör man noga kolla igenom vem som skrivit vad och när informationen är skriven. Från vissa håll kan jag rekommendera källan eftersom att många oftast vet vad Wikipedia är för något och vad för typ av information som finns där. När jag noggrant kollat igenom källan tyckte jag att just den publiceringen om Border collies hade tillräckligt med pålitlig information om vem/när/hur för att bli använd. Jag använde mig endast utav äkta fakta från officiella personer som uttryckte en partisk åsikt och inte hade någon typ av egen erfarenhet med.

Hundar-Tips (2017-01-23)
http://hundar.tips/hundraser/border-collie/ har ingen information om vad det är för typ av webbsida eller vem som är den ansvarige utgivaren. Men genom att kolla på upplagan förstår man att det är en privatperson, antagligen kunnig inom ämnet då fakta presenteras på ett utvecklat sätt. Hemsidan är uppbyggd som en blogg med olika kategorier och inlägg. Enligt hemsidan är den till “för dig som gillar hundar oavsett tidigare kunskap” och “vi tror du kommer hittar många spännande tips och intressanta artiklar”. Hemsidan är då anpassad för att underhålla, presentera fakta och dela med sig av egna erfarenheter. Det märker man även genom att läsa utgivarens ordval i texterna. Till de större delarna är texten väldigt partisk. Fakta presenteras på ett sätt som kan jämföras med exempelvis Svenska Kennelklubben. Styrkan i texten är alltså den fakta som finns. Faktan som publicerats i texten går att hitta på andra webbsidor och i andra källor. Troligen har då utgivaren precis som jag letat efter trovärdiga källor och hittat det som nämns mest. Men författaren har även tendens att citera inlägg med en ensidig åsikt, till exempel “Border collies är troligen världens vanligaste vallhund, den används i huvudsak till vallning av får. Rasen är allsidig och mycket kompetent”. Författaren skriver från första ordet att den troligen är den vanligaste vallhunden och att den i huvudsak troligen används till vallning av får, för att sedan avsluta med att den är allsidig och kompetent. Dessa egenskaper kan vara egenskaper endast utgivaren upplevt då andra hundägare kan ha upplevt hundrasen på ett helt annat sätt. Att skriva på det här sättet visar bara ett perspektiv av många och man bör därför tänka på hur även andra upplever hundens egenskaper då det varierar. Det typiska med blogginlägg är dock att de ska vara lite personliga. Därför får man välja vilken bloggare/utgivare som verkar seriös och engagerad i sitt arbete. Och en som man själv tycker har bra värderingar och åsikter i allmänhet samt i tidigare inlägg, vilket jag har gjort.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *